MORGONDAGENS INDUSTRIARBETSPLATS

Vi är Gigant och likt namnet antyder har vi stora ambitioner. Gigant tillverkar och utvecklar sitt produktsortiment med ett mål: Att skapa attraktivare, effektivare och säkrare industriarbetsplatser. Vi verkar i huvudsak inom produktion, verkstad och lager/logistik. Visionen är att vara den självklara experten på morgondagens industriarbetsplats. Med egen produktion i Småland kan vi specialanpassa och skapa unika lösningar av våra produkter utifrån specifika behov.

HÖJ ESD-SKYDDET

För att minska skador på produkter, och då framförallt kretskort, krävs att man ökar ESD-skyddet. Ett ökat skydd minskar inte bara risken att permanenta och latenta skador inträffar på ESD-produkterna, utan ger även ett skydd för användaren.

Ergonomi

Att lägga pengar på rätt utrustning, ergonomiska hjälpmedel och utbildning är en investering som betalar sig nästintill omgående i minskade sjuktal. Det är också en satsning som är lönsam i form av ökad produktivitet och personalhälsa.

Ordning & reda

Kan låta självklart för många, men det behöver inte betyda att alla agerar i enlighet med begreppet. 5S är mer än bara ordning och reda, eftersom det handlar om att skapa stabilitet och struktur anpassat efter företagens egna behov.

Industri och verkstad

Här hittar du ett brett sortiment för den effektiva och ergonomiska industri- och verkstadsarbetsplatsen.

Lager och förvaring

Här hittar du många produktlösningar för ordning och reda på arbetsplatsen.

Transport

Flytta produkter på ett säkert effektivt och ergonomiskt riktigt sätt. 

Miljösäkring

Säker hantering av miljöpåverkande produkter är inte bara viktig ur hälsosynpunkt - utan dessutom ett lagkrav.

Lyft och lastsäkring

Vi har ett av Nordens största lagerförda sortiment inom lyft och lastsäkring.

Nyheter

Vårt sortiment utvecklas löpande och passa på att vara nyfiken för att se vad som är nytt.

Industri och verkstad

Här hittar du ett brett och djupt sortiment för den effektiva och ergonomiska industri- och verkstadsarbetsplatsen med allt ifrån fasta och höj- och sänkbara bord till arbetsplatsmattor, belysning paneler och tillbehör.

Lager och förvaring

Här hittar du många produktlösningar för ordning och reda på arbetsplatsen.

Transport

Flytta produkter på ett säkert effektivt och ergonomiskt riktigt sätt. 

Miljösäkring

Att ha en säker hantering och förvaring av miljöpåverkande produkter är inte bara viktig ur hälsosynpunkt- utan dessutom ett lagkrav.

Lyft och lastsäkring

Vi har ett av Nordens största lagerförda sortiment inom lyft och lastsäkring. Genom egna konstruktörer av specialverktyg och ett brett nätverk av samarbetspartners löser vi även specialförfrågningar.

Nyheter

Vårt sortiment utvecklas löpande och passa på att vara nyfiken för att se vad som är nytt.

Nyheter & Inlägg

Läs nyheter & inlägg publicerade från vårt flöde på LinkedIn.

INLÄGG FRÅN GIGANT

Läs nyheter & inlägg från vårt flöde på LinkedIn. Passa på att följa oss för att inte missa några nyheter, vi finns på både Linkedin och Facebook där vi löpande gör inlägg om händelser & nyheter från oss på Gigant.

Svets

Svetsarbetsplats, en arbetsplats med många säkerhetskrav

Miljöstation

Helhetslösningen för att miljösäkra din industri

Montage

Helhetslösningen för en bättre montagearbetsplats

ARBETSPLATSUTRUSTNING FÖR

INDUSTRI, VERKSTAD OCH LAGER.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

För en bättre service- och underhållsverkstad

Material-bearbetning

Helhetslösning för en bättre materialbearbetning

Mät och Kvalitet

Helhetslösning för en bättre mät & kvalitetsstation

Ett attraktivare, effektivare och säkrare industrisverige!
Sverige är ett av världens mest industrialiserade länder – här finns innovationskraften, råvarorna och kapitalet. Här finns också människorna med insikter och erfarenhet om hur god produktion ska utföras. Men det räcker inte längre, inte om vi ska stå starka i framtiden. Världen har förändrats drastiskt under de senaste tjugo-trettio åren. Industrin är akterseglad på en rad andra områden, frågor som berör arbetsmiljö, jämställdhet eller attraktionskraft hos de unga generationerna. Det vill vi förändra och bli en tongivande röst kring morgondagens industriarbetsplats och de utmaningar som väntar.

Vår vision är att bli den självklara experten på morgondagens industriarbetsplats. Anslut dig gärna på vår resa framåt.
Artikel - Tre orsaker till att 5s är viktigt
Tre orsaker till att 5s är viktigt Varför är 5S så viktigt...
Artikel - Riskbedömning med lyftanordningar – viktigt för säkerheten
Riskbedömning med lyftanordningar – viktigt för säkerheten En gemensam nämnare för många...
Artikel - Ökad produktivitet och färre fel genom minskat buller
Ökad produktivitet och färre fel genom minskat buller Problemen med buller är...

Gigantmodellen – vår metod för bättre industriarbetsplatser

Med hjälp av vår egenutvecklade metod Gigantmodellen tar vi dig hela vägen från analys till driftsättning och säkerställer att du får den bästa lösningen för dig och ditt företag.