Sale Off
38244

En unik kombination av den klassiska lyftvagnen BT LHM 230 försedd med motoriserad drift. Motordriften underlättar materialhanteringen och minskar risken för förslitningsskador. Ingen påfrestning på axlar, armar och rygg. Med två knappar väljer du körriktning och hastighet. Nödstopp på A-ramen och handtaget. Körhastighet med/utan last 5,0/3,5 km/h. Batterikapacitet 24Ah. LHT 100 används vanligen i dagligvaruhandeln, mindre lager, lättare industri, sjukhus, apotek, bibliotek etc.

ProductMaxlastUtförande pallyftMaxlastHjultypSlityta hjulBreddGaffellängdGaffelbredd

RELATERADE PRODUKTER

Pallyftare